FIA: Nem jártunk el helytelenül

2017. február 17., 11:50 szerző: Gyimesi Brigitta
komment
Az FIA tagadta a vádakat, miszerint helytelen cselekedet volt a Liberty Media felvásárlását támogatniuk, amiből közvetetten ők is profitáltak.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Fotó: Tajthi Andrea

Anneliese Dodds, az Európai Parlament egyik brit képviselője rendszeresen versenyellenes szellemiséggel vádolja az F1-et, nemrég pedig újabb érvvel hozakodott elő véleményének alátámasztása végett, amely szerint a Liberty Media törvényellenesen cselekedett, amikor felvásárolta az F1-et. A tranzakció körülményeinek kivizsgálásához az Európai Parlament egyetértését kérte, amelyet sikeresen meg is szerzett – habár ez nem egyenlő azzal, hogy a vizsgálat valóban le is zajlik.

„A sport Liberty Mediának való nemrégi eladásában nagymértékű érdekellentét is jelen van, miután a szabályozó testület $79,5 millió nyereségben részesült az üzlet jóváhagyásával” – írta Dodds. „Számos levelet írtam az Európai Bizottságnak, amelyben egy teljeskörű kivizsgálás szükségességét hangsúlyozom, és hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy jelezték ebbéli egyetértésüket.”

Az FIA nem hagyta válasz nélkül a vádakat: szerintük szó sincs érdekellentétekről, tartózkodó álláspontot foglaltak a csapatok és a Kereskedelmi Jogok Tulajdonosa (KJT) közötti kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban, és rámutattak, hogy csak akkor állna jogukban megtagadni az eladás szentesítését, ha véleményük szerint a KJT nem lenne képes eleget tenni az általa elfogadott kötelezettségeknek.

Az FIA által kiadott hivatalos közleményben az olvasható, hogy a testületnek „tudomására jutottak bizonyos kijelentések és megjegyzések a folyamattal kapcsolatban, amelyek nyilvánvalóan pontatlan forrásból származnak vagy szántszándékkal rosszindulatúak. Ennek fényében az FIA szeretné ismét tisztázni az alábbiakat:

Először is, a Formula Egy Világbajnokságban a pénznyeremények az egyes csapatok és a KJT között megközött kétoldalú szerződések szerint kerülnek kiosztásra. Ezekről a szerződésekről az FIA-nak semmilyen értesülése nincs.

Másodszor, ami a KJT megváltozásának jóváhagyását illeti, az FIA részéről nincsen érdekellentét, tekintve, hogy a tulajdonosváltásba a Motorsportok Világtanácsa is beleegyezett, miután kizárólagosan a KJT és az FIA között fennálló szerződések feltételeinek, valamint a Bajnokság legjobb érdekeinek figyelembe vételével döntöttek. A 2001-ben száz évre meghozott egyezmények alapján az FIA csak abban az esetben tagadhatta volna meg hozzájárulását, ha a tulajdonosváltás lényegesen módosította volna a KJT kötelezettségteljesítési képességeit; egyértelmű, hogy a Formula Egy Csoport Liberty általi átvétele nem jár ilyesféle kockázatokkal, és senki sem vallott ehhez hasonló nézeteket egyszer sem.”

Zárásképp az FIA kijelentette, hogy „természetesen örömmel fogadná a lehetőséget, hogy bizonyítsa a bárminemű érdekellentét hiányát bármely illetékes hatóság esetleges kérésére. Ismételten, az FIA alig várja, hogy megkezdhesse együttműködését a Libertyvel és a Formula Egy Csoporttal egyaránt a konstruktív kapcsolat kiépítése érdekében, amely biztosítaná az FIA Formula Egy Világbajnokság hosszútávú sikerességét és fejlődését.”

Gyimesi Brigitta

hozzászólás
2017. február 17., 11:50 szerző: Gyimesi Brigitta

Facebook

Hozzászólások